Gemenskap, glädje, respekt & golf

Vassunda GK

}

Antal hål

18

Bantyp

Skogs- & ängbana

Restaurang

Ja, med fullständiga rättigheter och festlokal. Lunch serveras varje vardag samt a la carte på helger.

Shop

Ja, med fullt utbud av kläder, klubbor och annan utrustning.

w

Golfbil

Fem golfbilar finns för uthyrning.

w

Hyrklubbor

Ja, hyrklubbor finns att tillgå. Både höger- och vänsterspelare. Järnset och grafitset.

Övrig information

Vassunda GK

}

Adress

Adressvägen 16

Telefon

0707 – 12 34 56

Restaurang

Ja, med fullständiga rättigheter och festlokal. Lunch serveras varje vardag samt a la carte på helger.

Shop

Ja, med fullt utbud av kläder, klubbor och annan utrustning.

w

Golfbil

Fem golfbilar finns för uthyrning.

w

Hyrklubbor

Ja, hyrklubbor finns att tillgå. Både höger- och vänsterspelare. Järnset och grafitset.