Om Brons Sports

FÖR ETT STARKARE VARUMÄRKE

Därför Brons Sports

Ett starkt varumärke skapar förtroende och långsiktighet. Vi hjälper dig att bygga nätverk och kopplas ihop med rätt sammanhang.

DETTA GÖR VI

Vi skapar vinnare utanför tävlingsarenorna.

Vi har lång erfarenhet av sponsring, marknadsföring och försäljning. Dessutom kan vi bygga varumärken. Vi vet hur man stärker både varumärket och affären genom att koppla ihop rätt kund till rätt sponsorskap.

SÅ LYCKAS VI TILLSAMMANS

Vi följer och hjälper dig hela vägen

Nuläge

Vi kartlägger noggrant nuläget, innan vi börjar resan tillsammans med er. Vi tittar på vad som har gjorts tidigare, vad som fungerat bra när det gäller målgruppsanalyser, mediaplaceringar, arbetssätt, mätningar, konkurrenter och måluppfyllelser.

Målsättningar

Tillsammans med er tar vi fram målsättningar och utifrån era förväntningar och budget. Vi hjälper er att bryta ner målen för att göra dem konkreta och mätbara så vi kan se vilken effekt aktiviteterna har uppnått.

Strategi & mediaval

Vi tar fram en strategi som utgår i från målgruppens konsumtion av media, konkurrenter och målsättningar. I strategin fastställer vi vilka kanaler som är bäst för er och vad vi behöver göra för att nå uppsatta mål.

Planering & implementering

Strategin presenteras och implementeras. Tillsammans gör vi en tidsplanering för att få en tydlig överblick över vad som kommer att hända framöver.

Uppföljning

Alla kampanjer och aktiviteter följs upp och utvärderas genom mätningar. Därefter drar vi lärdomar och använder kunskapen i vårt fortsatta arbete.

Ett genuint varumärke som når ut och engagerar

Personligt

Vi vet hur man gör och utgår alltid från det personliga.

Nätverk

Vi har ett stort kontaktnät av kända och professionella varumärken som möjliggör nya affärer och samarbeten.

Helhet

Vi tar ut sponsorskapet hela vägen från idé till aktivering.

Enagagemang

Vi vet hur man skapar innehåll som både engagerar och positionerar.