För idrottsprofiler

FÖR DIG SOM IDROTTSPROFIL

Vi gör dig till vinnare även utanför tävlingsarenan

Vi bygger ditt personliga varumärke och skapar en plattform för din karriär – som stöttar dina mål både här och nu och för framtiden. Som både särskiljer och positionerar dig.

Grundpelare

Personligt varumärke

Vi hjälper dig att ta fram ett personligt varumärke och identitet baserad på dina egna värden.

Administration

Vi hjälper dig med administration, bokning av hotell, flyg, resor mm.

Aktivering

Vi ser till att samarbeten aktiveras och får effekt och når rätt målgrupp.

PR

Vi ser till att skapa en uppmärksamhet kring dig som person och dina samarbeten så att du alltid är top-of-mind.

Sponsorskap

Vi hjälper dig att hitta rätt partnerskap och samarbeten och säkerställer att affären genomförs på rätt affärsvillkor men också blir långsiktig.

Sociala medier

Vi hjälper dig med innehåll till sociala medier kanaler så att du ständigt har en växande följarskara som både är engagerad och aktiv.

Uppföljning

Vi följer upp alla aktiviteter och samarbeten och säkerställer att samtliga åtaganden uppfylls.

Läs om våra arbetssätt

Vårt arbetssätt

Nulägesanalys

Syns du och hur? Vi går genom din kännedom, sponsorer och nätverk. Vi kikar även på vad du gillar och står för. Om det finns några preferenser när det kommer till varumärken samt din inställning och dina tankar.

Plan & målsättningar

Vi sätter efter en analys en realistisk och träffsäker plan och tar fram ett antal målsättningar som ska följas. Vad åstadkommer vi på kort respektive längre sikt? Vilka aktiveringar är prioriterade och vilket innehåll ska vara grunden?

Försäljning

Vi företräder dig och matchar dig mot rätt företag och produkt så att det ett långsiktigt och trovärdigt.

Aktivering

Vi tar fram innehåll för varje angiven kanal som valts utifrån plan och mål, vi sätter sedan implementeringen och anpassningen tillsammans. När, var och hur i en kombination. Hur tar vi ut det i egna, i förtjänade och köpta kanaler?

Uppföljning

Med rutin följs varje mätpunkt upp, vad genereras uppdateras varje år? Rapporter tas fram. Rekommendationer till marknadschefer gällande exempelvis logo på kläder, varumärkeskampanjer, sociala medier, projekt och initiativ utvärderas löpande.