För förbund

FÖR ER SOM FÖRBUND

Vi hjälper till att utveckla er kommersiella affär

Vi stöttar och hjälper er i sponsorförsäljningen och ser till att ni som förbund ökar och förbättrar er ekonomi. Vi är en partner med expertis inom sponsring, marknadsföring försäljning och varumärken.

Våra grundpelare

Varumärkesidentitet

Vi bygger tillsammans en stark varumärkesidentitet med rätt värderingar.

Paketering

Vi hjälper dig med administration, bokning av hotell, flyg, resor mm.

Sponsorsamarbeten / partnerskap

Vi ser till att samarbeten aktiveras och får effekt och når rätt målgrupp.

Sociala medier/PR

Vi ser till att skapa en uppmärksamhet kring dig som person och dina samarbeten så att du alltid är top-of-mind.

Aktivering

Vi hjälper dig att hitta rätt partnerskap och samarbeten och säkerställer att affären genomförs på rätt affärsvillkor men också blir långsiktig.

Sponsorvård

Vi hjälper dig med innehåll till sociala medier kanaler så att du ständigt har en växande följarskara som både är engagerad och aktiv.

Uppföljning

Vi följer upp alla aktiviteter och samarbeten och säkerställer att samtliga åtaganden uppfylls.

Läs om våra arbetssätt

Vårt arbetssätt

Nulägesanalys

Syns du och hur? Vi går genom din kännedom, sponsorer och nätverk. Vi kikar även på vad du gillar och står för. Om det finns några preferenser när det kommer till varumärken samt din inställning och dina tankar.

Material

Vi sätter efter en analys en realistisk och träffsäker plan och tar fram ett antal målsättningar som ska följas. Vad åstadkommer vi på kort respektive längre sikt? Vilka aktiveringar är prioriterade och vilket innehåll ska vara grunden?

Sponsorskap/ partnerskap

Vi företräder dig och matchar dig mot rätt företag och produkt så att det ett långsiktigt och trovärdigt.

Aktivering

Vi tar fram innehåll för varje angiven kanal som valts utifrån plan och mål, vi sätter sedan implementeringen och anpassningen tillsammans. När, var och hur i en kombination. Hur tar vi ut det i egna, i förtjänade och köpta kanaler?