TÄVLING

Bred tävlingsverksamhet för alla nivåer

 

Varmt välkommen att delta i Åkersberga GK:s tävlingsverksamhet. Klubbens tävlingskommitté sätter varje säsong samman ett gediget tävlingsprogram som omfattar såväl singel- som partävlingar för alla handicapklasser.

Anmälan till tävlingarna sker via GIT. Utöver klubbtävlingarna arrangerar klubbens olika kommittéer seriespel, onsdagsklubben och seniorgolfen. Läs också klubbens allmänna tävlingsbestämmelser. Klubbens juniorer XXX. Har du frågor om tävlingarna, kontakta tävlingskommittén.

Tävlingsprogram

GIT KOPPLING

Anmälan till tävling

GIT KOPPLING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

Åkersberga GK har flera lag med i Stockholms Golfförbunds seriespel för olika kategorilag både för herrar och damer. Är du intresserad av delta i något av lagen, kontakta någon av lagkaptenerna så får du information om vad som gäller för att vara med i laget.

I Onsdagsklubben spelar vi seriös tävlingsgolf varje onsdag med start mellan 13.00 och 15.00 och avslutar med en gemensam middag och prisutdelning. Onsdagsklubben är öppen för manliga spelare mellan 22 och 100 år med fullvärdigt medlemskap och 0-36 i hcp.

Du som är dam eller herre 55+ är välkommen att delta i Seniorspelet 2017 och få många nya trevliga golfvänner. Tisdag förmiddag är speldag och vi spelar som tidigare med A-, B- och C-klass. Även en matchspelscup kommer att anordnas under säsongen.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Allmänna bestämmelser för klubbens tävlingar 2017

Klicka här

För tävlingar på Åkersberga GK gäller Svenska Golfförbundets “Regler för golfspel“, aktuell “Spel­ och Tävlingshandbok“, lokala regler för Åkersberga GK samt för viss tävling uppsatta regler.

Klassindelning

A-klass: –13,5
B-klass: 13,6–19,9
C-klass: 20,0–36,0
D-klass: 37­54

Klassindelningen gäller om ej annat anges i tävlingsprogrammet eller i respektive tävlingsinbjudan. Inbjudan med särskilda tävlingsbestämmelser för tävling anslås normalt på ÅbGK:s hemsida och på TK:s anslagstavla i klubbhuset senast två veckor före aktuell tävling.

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf eller i klubbens reception. Samtliga tävlingar, utom särskilt markerade, är öppna för spelare som är medlem i klubb ansluten till Svenska Golfförbundet. För att få anmäla sig till klubbens tävlingar fordras att medlemsavgiften är betald och att inga anmälningsavgifter från tidigare tävlingar är obetalda.

Tävlingsavgift (startavgift)

Tävlingsavgiftens storlek framgår av tävlingsinbjudan och varierar beroende på vardag eller helgdag, om utomstående tävlingsarrangör samt om mat ingår eller ej.

Start

Startlista finns på Min Golf efter anmälningstidens utgång. Första start om ej annat anges är kl 08.00. Allmänt startförbud råder 00.00–14.00 vid alla tävlingar om inget annat meddelas. Tävlingsavgift skall erläggas senast 15 minuter innan utsatt starttid. Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee på för närvarande 250 kr samt ordinarie tävlingsavgift för tävlingen.

Anmälan är bindande

Spelare som bryter tävlingen betalar full tävlingsavgift. Spelare som uteblir från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen betalar dubbel tävlingsavgift samt avstängs från de två närmaste klubbtävlingarna.

Matchtävling

Spelare som står överst på listan kontaktar motspelaren och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelaren i sin tur lika många speltillfällen. OBS! Båda har samma kontaktansvar. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt gäller kl. 13.00 sista speldatum för respektive omgång. Om inte resultat registrerats sista dag för aktuell omgång äger tävlingsledningen rätt att lotta matchen utan att tillfråga spelarna.

Hjälpmedel

Tävlingsledningen beslutar om tillstånd att delta i hcp-­tävlingar och KM med hjälpmedel för medlemmar med kroniskt handikapp. Intyg från behandlande läkare skall i god tid före tävling lämnas in till kansliet som efter diskussion med Tävlingskommittén beslutar om tillstånd. Intyg att medlemmen får använda golfbil vid spel i klubbtävlingar utfärdas sedan i form av ett litet plastkort. Intyget är giltigt för ett år i taget och skall medföras under tävling.

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avstånds­mätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14­3, för vilket plikten är diskvalifikation.

Priser

Prisutdelning kommer att förrättas klassvis och i direkt anslutning till att respektive klass är färdigspelad.  Priser skall avhämtas personligen eller via ombud vid prisutdelning. Ombud för pristagaren skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelningen. Tävlingsledning, restaurang, shop får inte vara ombud. Tävlingsledningen avgör om pris till icke närvarande spelare skall gå vidare till nästa på resultatlistan. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

För att få ta emot pris krävs normalt att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. Endast medlemmar i Åkersberga GK kan erhålla inteckning i klubbens vandringspriser och kvalificera sig till Mästarmötet och Order of Merit.

Scorekortsinlämning, ”Scoring area”

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat ”scoring area”, platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Caddie åt junior

Om inte annat framgår av respektive tävlingsinbjudan så har junior rätt att använda sig av caddie.

Övningsspel

Beträffande övningsspel se regelboken regel 7.
Spel på övningsbanan, övningsfältet och övningsgreen före tävlingsrond eller mellan två ronder i slagspelstävling betraktas inte som övning/övningsspel enligt regel 7.

Regnavbrott

De som betalt greenfee får en greenfeecheck som gäller under innevarande säsong. Tävlingsavgiften betalas tillbaka endast om samtliga priser är skänkta av en sponsor. Alla övriga situationer innebär att klubben haft kostnader och ingen återbetalning sker enligt Spel och tävlingshandboken 9.2.4.3. Tävlingskommittén kontrollerar om tävlingen kan genomföras vid annat tillfälle. Information om detta kommer då på hemsidan.

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.