SENIORGOLFEN

Tävlingsprogram och senaste nytt

Seniorgolfen är tävlingsprogrammet där alla medlemmar 55+ är välkomna. Varje år spelar vi seriespel och matchspel och har trevligt tillsammans.

Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet för 2017 kommer att uppdateras under våren.

Regler för seriespel

Tävlingsbestämmelser för Seniorgolfens seriespel:

 • Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Åkersberga GK som är 55+.
 • Slaggolf som spelas från tee 49 respektive 45. Damer från 45. Herrar från 49 förutom 75+ som kan välja att spela från 45 vid varje omgång.
 • Spelarna delas in i klasserna A, B och C på så sätt att antalet spelare i varje klass är ungefär lika. Klassindelningen består över hela säsongen oberoende om handikappet förändras.
 • Inbetald säsongsavgift är en förutsättning för deltagandet. Avgiftens storlek bestäms för varje säsong av Seniorkommittén.
 • Senast söndagen före tävlingsdagen ska anmälan via “min golf” på golf.se vara utförd. Där kan man anmäla om man önskar tidig eller sen start. Startordningen lottas utifrån önskemålen.
 • För spelare som ännu inte nått handikapp 36 (har handikapp 36,1 – 54) gäller följande; Anmälan ska ske till receptionen på Åkersberga GK senast under deras öppettider under söndagen före speldag. I tävlingen spelar de sedan med handikapp 36.
 • Scorekort hämtas i god tid före starten hos funktionären. Byt scorekort innan första utslag.
 • Efter första tee, så slår den ut som först är färdig. För att snabba upp spelet på green så håla direkt ut om din putt hamnar inom en meter från koppen. Under seniorgolfens spel är det tillåtet att låna en golfbil i bollen för att åka tillbaka till tee och slå ut en ny boll.
 • Scorekorten med rundans resultat lämnas in till receptionen efter genomförd runda efter att de blivit noga kontrollerade och signerade av markören och spelaren.
 • Om någon avbryter rundan pga. Sjukdom eller åska räknas inte rundan. Detsamma gäller om tävlingsledningen avbryter tävlingen pga. av åska eller av annan orsak.
 • Resultatsammanställning publiceras under Seniorernas hemsida senast onsdag kl 18.00.
 • Vid framräkning av årets resultat räknas de sju bästa genomförda rundorna. Vid framräkning av Vårens-, Sommarens- samt Höstens vinnare räknas de sex (vid vårens spel) samt de fem (vid sommarens resp. höstens spel) bästa resultaten oavsett om en rond strukits eller ej. Vid lika resultat vinner den med lägst handikapp. Vid tävling som stryks av tävlingsledningen erhåller samtliga deltagare poängen 100

I övrigt hänvisas till “Allmänna tävlingsbestämmelser för Åkersberga GK” samt till skrifterna “Spel- och tävlingshandboken från 2016” samt “Regler för golfspel från 2016

För seniorkommittén Jan Almqvist april 2016 (version 2 juni 2016)

Regler för matchspel

Regler för Seniorernas matchspel 2016:

Tee och klassindelning:

 • Vi spelar från tee 49 respektive 45, dvs herrar från tee 49 och damer från tee 45. Herrar, som under året fyller minst 75 år, får välja att spela från tee 45.
 • Antalet anmälda spelare kommer med ledning av handicap att delas in i två lika stora klasser. I båda klasserna ingår både damer och herrar.
 • De med lägre handicap spelar i klass A, de med högre i klass B.
 • En stege i varje klass med åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final samt
 • match om tredjepris.
 • Till sist en Superfinal mellan segrarna i respektive klass.
 • 22 spelare i A-klassen och 22 spelare i B-klassen.

Handicapjustering:

 • Spelaren med lägst spelhandicap i matchen spelar med 0 erhållna slag.
 • Spelaren med högst spelhandicap spelar med skillnaden mellan spelarnas
 • Exempel: A har spelhandicap 7 och B har spelhandicap 15. Då får B 1 slag på hålen med index 1 – 8.
 • Om det är oavgjort efter 18 hål gäller särspel på hål 1 och 18 tills någon har
 • vunnit 1 hål.

Resultatnotering

 • Den spelare som står överst i bollen ansvarar för att matchen kommer till stånd (sammankallande).
 • Sammankallande ska föreslå tider som passar båda. Om motspelaren inte kan godta någon av de föreslagna tiderna, lämnar motspelaren sina förslag. Om man ändå inte hittar någon gemensam speltidpunkt, ska den som lämnat minst antal förslag också lämna WO.
 • Vinnaren i matchen ansvarar för att resultatet förs in i Seniorpärmen.

Resultaten ska vara klara och noterade senast den tid som angivits i spelschemat! Om så ej sker kommer båda spelarna att strykas.

Senaste nytt

Slutresultat Seniorgolfen 2016

Resultatsammanställning – Order of merit – uppdaterad med finalresultat. Vi har räknat ihop de sju bästa ronderna under säsongen. Stort grattis till fint spel!

read more